doctor-foto

Vedúci oddelenia klinických laboratórií

RNDr. Drblíková Mária

Zdravotnícky laborant

- Spracovanie biologického materiálu

- Vyšetrenie biochemických parametrov

- Vyšetrenie základných hematologických a koagulačných parametrov