doctor-foto

Vedúci lekár rádiodiagnostického oddelenia

MUDr. Sedláková Jana, PhD.

Rádiológ

-