doctor-foto

Námestník pre ošetrovateľstvo

Mgr. Kovárová Katarína

Odborný zástupca v povolaní Sestra

--