doctor-foto

Vedúca odboru ošetrovateľstva

Mgr. Kovárová Katarína

Odborný zástupca v povolaní Sestra

--