MUDr. Belanová Lenka

Lekár v príprave na FBLR, špecialista na športovú rehabilitáciu
Pondelok  Ambulancia na prízemí vľavo, č. dverí 65
 Utorok Ambulancia na prízemí vľavo, č. dverí 65
 Streda Ambulancia na prízemí vľavo, č. dverí 65
 Štvrtok Ambulancia na prízemí vľavo, č. dverí 65
 Piatok Ambulancia na prízemí vľavo, č. dverí 65