doctor-foto

Medicínsky námestník (poverený) Vedúci lekár osteologickej ambulancie

MUDr. Masaryk Pavol, PhD.

Reumatológ, osteológ

Diagnostika a liečba zápalových reumatických ochorení

Diagnostika a liečba osteoporózy a metabolických ochorení kostí

 

Pondelok   Vyšetrovňa č. 12 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 128
 Utorok  Vyšetrovňa č. 12 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 128
 Streda  Vyšetrovňa č. 12 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 128 
 Štvrtok  Osteologická ambulanciana prízemí - Zimná záhrada, č. dverí 01G
 Piatok  Osteologická ambulancia na prízemí - Zimná záhrada, č. dverí 01G