Osteologická ambulancia

Popis činnosti

 

Diagnostika a liečba  metabolických ochorení kostí je založená na vyšetrení laboratórnych parametrov z krvi, moču, denzitometrickom vyšetrení, prípadne aj röntgenologickom vyšetrení chrbtice či ostatného skeletu.

 

Objednávanie pacientov

 

Pacienti sú objednávaní na základe žiadosti rajónneho reumatológa, ortopéda alebo aj iného ošetrujúceho lekára po vypísaní výmenného lístka podľa náležitostí vyplývajúcich z novely zákona č.576/2004 (po č.41/2013 Z.Z.). Žiadosť o vyšetrenie je možné zaslať v prílohe žiadosti o ambulantné vyšetrenie elektronicky alebo zaslať poštou. Po registrácii žiadosti bude pacientovi v priebehu  krátkeho času pridelený termín.

V prípade predchádzajúceho telefonického objednania musí pacient  žiadosť o vyšetrenie doniesť so sebou k vyšetreniu.

Objednať sa je možné v pracovné dni od 7:30 h do 14:30 h.

 

Kontakt

 

Tel.: +421 33 79 69 372

 

Ordinačné hodiny

 

Rozpis ambulancii, ordinačných dní jednotlivých lekárov na ambulancii je uvedený pri konkrétnom lekárovi. Ordinačné časy sú ovplyvnené prácou na oddelení, na ostatných vyšetrovacích metódach (ultrasonografia, kĺbové diagnostické punkcie a instilácie, ...).

 

Informácie pre pacienta k vyšetreniu

 

  • k vyšetreniu nutné doniesť rannú vzorku moču, kompletnú zdravotnú dokumentáciu
  • hlásiť sa ráno na osteologickej ambulancii
  • pacient  bude zaregistrovaný a odoslaný na denzitometrické vyšetrenie
  • podľa výsledku denzitometrického vyšetrenie bude zvážená nutnosť odberu krvi
  • po denzitometrickom vyšetrení a prípadnom odbere krvi bude pacient vyšetrený lekárom osteologickej ambulancie.