doctor-foto

Vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky

MUDr. Tuchyňová Alena, PhD.

Reumatológ, internista

Diagnostika a liečba zápalových reumatických ochorení, s hlavným zameraním na systémové ochorenia spojiva

Diagnostika a liečba osteoporózy a metabolických ochorení kostí

Spirometria

 

Pondelok   Interná ambulancia na I. poschodí, č. dv. 164 
 Utorok  Interná ambulancia na I. poschodí, č. dv. 164
 Streda  Ultrasonografia č. 3 (na I. poschodí) 
 Štvrtok  Ultrasonografia č. 3 (na I. poschodí) 
 Piatok  Interná ambulancia na I. poschodí, č. dv. 164