MUDr. Mičega Tomáš

Lekár - pediater v príprave na pediatrickú reumatológiu
Pondelok   Vyšetrovňa č. 11 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 139
 Utorok  Vyšetrovňa č. 11 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 139
 Streda  
 Štvrtok Vyšetrovňa č. 11 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 139
 Piatok