Centrum biologickej liečby

Popis činnosti

 

Centrum biologickej liečby slúži ako aplikačné centrum pre biologickú liečbu vybraných zápalových reumatických ochorení.  

 

Personálne obsadenie

 

Vedúci lekár pracoviska:     MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD.

Lekári indikujúci biologickú liečbu:

MUDr. Letkovská Alexandra, PhD., MUDr. Lukáčová Oľga, PhD., MUDr. Máliš František, PhD., MUDr. Masaryk Pavol, PhD., PhD., MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD., MUDr. Raffayová Helena, PhD., Prof. MUDr. Rybár Ivan, PhD., MUDr. Stančík Roman, PhD., MUDr. Tuchyňová Alena, PhD., MUDr. Vrtíková Eva, MUDr. Záňová Elizabeth, PhD., MUDr. Zvarka Jozef, PhD., MUDr. Žlnay Martin, PhD.

Sestra podkožnej formy biologickej liečby: Mgr. Barančíková Katarína

Sestry infúznej formy biologickej liečby: Mgr. Prišticová Zuzana, Šoková Dana, Dvoranová Andrea                             

 

Kontakt

 

Podkožná forma biologickej liečby

Tel.: +421 33 79 69 222

Infúzna forma biologickej liečby

Tel.: +421 33 79 69 219

 

Objednávanie pacientov

 

Pacient je po predchádzajúcom vyšetrením na ambulancii Národného ústavu reumatických chorôb a následnom schválení biologickej liečby poisťovňou k prvej aplikácii biologickej liečby predvolaný telefonicky. Následné predvolania sú na základe dohovoru s lekárom podľa platných odporúčaní aplikácie a kontrol biologickej liečby.

 

Umiestnenie

 

Centrum biologickej liečby je lokalizované na IV. poschodí.

 

Informácie pre pacientov

 

  • Biologická liečba vybraných zápalových reumatických ochorení je aplikovaná pacientom v prípade zlyhania účinnosti bežne dostupnej liečby po predchádzajúcom vyšetrení, indikácii lekára - reumatológa a po schválení biologickej liečby poisťovňou.
  • V prípade infúznej biologickej liečby je podávaná na aplikačnom lôžku centra biologickej liečby po predchádzajúcom vyšetrení indikujúcim lekárom.
  • V prípade podkožnej formy (alebo aj tabletkovej formy nových cielených syntetických antireumatických liekov) je pacient taktiež po predchádzajúcom vyšetrení indikujúcim lekárom zaškolený sestrou centra podkožnej biologickej liečby do aplikácie, v ktorej  pokračuje v domácich podmienkach. 
  • Pacient je predvolávaný ku kontrolám a aplikácii podľa platných protokolov aplikácie a kontroly biologickej liečby.