KONTAKT

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Nábr. I. Krasku 4
921 12  
Piešťany

 

Generálny riaditeľ: doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Ekonomický riaditeľ: Ing. Veronika Tulejová, MBA  

Medicínsky riaditeľ: MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová

Rada riaditeľov
Sekretariát Rady riaditeľov

Vedúca odboru ošetrovateľstva: Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Hlavný ekonóm: Ing. Erika Jurgová

Oddelenie pre verejné obstáravanie

Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Ochrana osobných údajov - GDPR
Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

NÚRCH Piešťany je podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Zo zákona vyberáme:

§ 3
(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba
informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.


Obmedzenia prístupu k informáciám: viac  § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva, § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

Ambulancie

Osteocentrum

Osteologické vyšetrenie

Vyšetrenie pacientov prebieha v doobedných hodinách.
Objednávať pacientov možno v čase od 12:30 do 14:30

Pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie výmenný lístok.

Ortopedická ambulancia

Ambulantné ortopedické vyšetrenie

Lekár: MUDr. Roman Fano

Vyšetrenie pacientov sa uskutočňuje v dopoludňajších hodinách.
Objednávať pacientov možno v čase od 13:00 do 14:00.

Pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie výmenný lístok.

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Manažérka: Mgr. Katarína Barančíková

 

Pracovisko biomedicínskeho výskumu

Manažérka: Mgr. Lucia Chalásová

Ako sa k nám dostanete?

Mobilní pacienti, ktorí prichádzajú, či odchádzajú vlakom alebo autobusom, majú možnosť využiť mestskú autobusovú dopravu, avšak len s prestupom.
Najvhodnejšie prestupové miesto je zastávka Nitrianska ul., Aupark v centre mesta.
Zo stanice sa tam dostanete linkami č. 1, 4, 11 a 14.
Cestovné poriadky sú zverejnené aj na webovej stránke Mesta Piešťany, v sekcii Mestská autobusová doprava.
Zo zastávky Nitrianska ul., Aupark smerom do NÚRCH-u premáva linka č. 8, priamo pred ústavom zastavuje v pracovné dni iba trikrát denne.
Najbližšia ďalšia zastávka je pri Povodí Váhu, asi 3 min. pešo.