Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Popis činnosti

 

FBLR oddelenie vykonáva vysokošpecializovanú odbornú rehabilitačnú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov, a to najmä:

- Činnosti pozostávajúce z individuálneho liečebného telocviku, skupinového liečebného telocviku, fyzikálnej liečby,  hydrokinezioterapie, pooperačnej rehabilitácie, masáže. Pri rehabilitácii sa využívajú moderné rehabilitačné pomôcky a techniky.

- Inštruovanie pacientov v oblasti správneho spôsobu chôdze, sedenia, státia a držania tela.

- Vedenie dokumentácie o zdravotnom stave pacientov.

Oddelenie spolupracuje s IFBLR – UCM Trnava, pracovisko Piešťany a SZŠ Trnava ako výuková základňa pre praktické vyučovanie.

 

Personálne obsadenie

 

Vedúci lekár:                  MUDr. Jozef Zvarka

Vedúci fyzioterapeut:    Mgr. Gabriela Krištofová

 

Fyzioterapeuti:

Mgr. Aleksandar Risteski, Mgr. Ondrej Kubán, Mgr. Katarína Hudcovičová, Mgr. Katarína Čellárová, Bc. Monika Ondrušková, Bc. Andrea Pajtinová, Mgr. Ľudmila Fajtová, Mgr. Silvia Mičudová, Mgr. Silvia Gallo-Lišková, Mgr. Zuzana Koborová, PhDr. Peter Žilka, diplomovaný fyzioterapeut Veronika Palkechová, diplomovaný fyzioterapeut Marcela Chudá.

 

Kontakt

 

Tel.: +421 33 79 69 111

 

Umiestnenie

 

Na prízemí, vstup za výťahmi vľavo, druhá chodba na ľavej strane.