Oddelenie klinických laboratórií: pracovisko klinickej biochémie a hematológie; pracovisko klinickej imunológie a imunogenetiky (KIA)

Popis činnosti

 

- Spracovanie biologického materiálu - krvné sérum, plná krv, moč, synoviálna tekutina, punktát

- Vyšetrenie biochemických parametrov

- Vyšetrenie základných hematologických a koagulačných parametrov

- Vyšetrenie imunologických a sérologických parametrov

- Vyšetrenie antigénov HLA systému

 

Personálne obsadenie

 

Vedúci pracoviska OKL: RNDr. Mária Drblíková

Zastúpca vedúceho pracoviska OKL, vedúci pracoviska KIA: RNDr. Darina Kozáková, PhD.

 

Kontakt

 

Vedúci OKL - tel.: +421 33 79 69 377

Vedúci KIA – tel.: +421 33 79 69 216

Príjem biologického materiálu - tel.: +421 33 79 69 365

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie - tel: +421 33 79 69 368

E-mail: labak.@nurch.sk

 

Umiestnenie

 

Laboratórium sa nachádza na 3. poschodí. Použite výťah alebo schodisko vľavo od pultu informátora.