Fotogaléria CEMBAM

Vybrané aktivity projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM), kód ITMS2014+ 313011V358:

 

Národný ústav reumatických chorôb  - prijímateľ NFP

A1: Príprava kmeňových buniek, kolonizácia skafoldov, príprava buniek pre 3D tlač a prípravu arteficiálnych tkanív.

A3: Implantácia pripravených arteficiánych tkanív a odber arteficiálnych tkanív zo zvieracích modelov, komplex. analýza informácií o interakciách in vivo a ex vivo a komplex. morfo., bio. a biochem. charakterizácia arteficiálnych tkanív a orgánov.

 

Chemický ústav SAV - partner

4A a 4B: Využitie biokonštruktov vo vybraných medicínskych biotechnológiách.

 

 Vo fotogalérii sa nachádzajú: 

- snímky z realizácie aktivít v Národnom ústave reumatických chorôb. Fotografie č. 1 - 12.

- snímky z realizácie aktivít 4A a 4B na Chemickom ústave v Bratislave a na pracovisku Chemického ústavu SAV v Nitre.4A a 4B: Využitie biokonštruktov vo vybraných medicínskych biotechnológiách. Fotografie č. 12 - 20.

 

Popisy obrázkov sú dostupné po rozkliknutí.