Fotogaléria CEMBAM

Vybrané aktivity projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM), kód ITMS2014+ 313011V358:

 

Národný ústav reumatických chorôb  - prijímateľ NFP

Aktivity projektu:

A1: Príprava kmeňových buniek, kolonizácia skafoldov, príprava buniek pre 3D tlač a prípravu arteficiálnych tkanív.

A3: Implantácia pripravených arteficiánych tkanív a odber arteficiálnych tkanív zo zvieracích modelov, komplex. analýza informácií o interakciách in vivo a ex vivo a komplex. morfo., bio. a biochem. charakterizácia arteficiálnych tkanív a orgánov.

 

Chemický ústav SAV - partner

Aktivity projektu:

4A a 4B: Využitie biokonštruktov vo vybraných medicínskych biotechnológiách.

 

PANARA a. s. - partner

Aktivity projektu:

A6: Priemyselný výskum biodegradovateľných polymérov pre medicínske aditívne aplikácie a 3D biotlač

A7: Uplatnenie nových typov biomateriálov spracovaných extrúziou a 3D tlačou pre ďalšie oblasti medicínskeho využitia

 

 

DB Biotech - partner

Aktivita projektu:

A8: Výskum dizajnu 28 monošpecifických protilátok, za účelom ich využitia pre požadované diagnostické  aplikácie

 

 

Vo fotogalérii sa nachádzajú: 

- snímky z realizácie aktivít v Národnom ústave reumatických chorôb.

- snímky z realizácie aktivít 4A a 4B na Chemickom ústave v Bratislave a na pracovisku Chemického ústavu SAV v Nitre.4A a 4B: Využitie biokonštruktov vo vybraných medicínskych biotechnológiách.

- snímky z realizácie aktivity A6 a A7 u partnera PANARA a. s. na pracovisku v Nitre.

- snímky z realizácie aktivity A8 u partnera DB Biotech, a. s. na pracovisku v Košiciach.

 

Popisy obrázkov sú dostupné po rozkliknutí.