Slovenská reumatologická spoločnosť

Poslaním Slovenskej reumatologickej spoločnosti je prenášať do povedomia svojich členov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú semináre, sympózia, vedecké kongresy, konferencie a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

 

K A L E N D Á R  odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou:

 

2024.

XV. novoročný reumatologický seminár

25.01.-26.01.2024, Košice

XVIII. jarný reumatologický seminár, prvá informácia, program

15.03.2024, Piešťany

67. zjazd slovenských a českých reumatológov, prvá informácia

10.10.-12.10.2024, Košice

 

2023.

XIV. novoročný reumatologický seminár

26.01.-27.01.2023, Košice

XVII. jarný reumatologický seminár, prvá informácia, program

24.03.2023, Piešťany

66. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů

12.10.-14.10.2023, Hradec Králové

XIII. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium, prvá informácia, program

08.12.-09.12.2023, Piešťany