Slovenská reumatologická spoločnosť

Poslaním Slovenskej reumatologickej spoločnosti je prenášať do povedomia svojich členov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú semináre, sympózia, vedecké kongresy, konferencie a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

 

K A L E N D Á R odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2023

 

XIV. novoročný reumatologický seminár

26.01.-27.01.2023, Košice

 

XVII. jarný reumatologický seminár, prvá informácia, program

24.03.2023, Piešťany

 

66. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů

12.10.-14.10.2023, Hradec Králové

 

XIII. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium, prvá informácia, program

08.12.-09.12.2023, Piešťany