Slovenská reumatologická spoločnosť

Poslaním Slovenskej reumatologickej spoločnosti je prenášať do povedomia svojich členov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú semináre, sympózia, vedecké kongresy, konferencie a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

 

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2022

 

XIII. Novoročný reumatologický seminár
20.01.2022 - online podujatie

XVI. Jarný reumatologický seminá - pozvánka. R E G I S T R Á C I A . PROGRAM.
18.03.2022 - Kongresové centrum SLK Piešťany


65. Zjazd slovenských a českých reumatológov - Prvá informácia
30.11.- 01.12.2022 - Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava

http://www.reuma2022.sk/                                  P R O G R A M

Central European Congress of Rheumatology - Prvá informácia
01.12.-03.12.2022 - Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava

http://www.cecr2022.sk/                Preliminary P R O G R A M