Verejné obstarávanie 2013

Nové zákazky

 

Služba - vyšetrenie osteoartikulárneho postihnutia - zverejnené vo vestníku 246/2013

Výsledky vyhodnotenia elektronickej aukcie

Správa o zákazke

 

Dodávka tovaru - nákup zemného plynu vrátane prepravy - zverejnené vo vestníku 203/201

Výsledky vyhodnotenia elektronickej aukcie           

Správa o zákazke

 

Dodávka tovaru - nákup elektrickej energie vrátane prepravy - zverejnené vo vestníku 203/2013

Výsledky vyhodnotenia elektronickej aukcie

Správa o zákazke

 

Ukončené zákazky

 

Dodávka tovaru - 1 ks sanitného vozidla DZS - Sanitka triedy A/A1 - transportné vozidlo odvodené od osobných automobilov (7 miestny rady kombi) určené na dopravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, zväčša imobilných alebo starších osôb, so stabilizovaným zdravotným stavom a prevoz laboratórneho materiálu v zmysle smernice 70/156/EHS a  hlavných zásad normy STN EN 1789 o cestných ambulanciách typu A, vrátane dopravy do miesta určenia a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa, vo výške platnej ku dnu vyhlásenia postupu verejného obstarávania vo Vestníku VO, bezplatné zaškolenie personálu do obsluhy predmetu zákazky pre potreby NÚRCH Piešťany.

 

Potraviny -  spracované ovocie a zelenina, rastlinné oleje a tuky ,mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky, cestoviny, káva, čaj a príbuzné suroviny, koreniny a chuťové prísady, výrobky špeciálnej výživy, rôzne potravinové výrobky a sušený tovar, nealkoholické nápoje, ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby, zverejnené vo vestníku 077/2013 pod číslom 06154-WYT dňa 19. 4. 2013.

 

Mäso a mäsové výrobky - čerstvé mäso bravčové, mäso hovädzie, mäsové výrobky, zverejnené vo vestníku 077/2013 pod číslom 06152-WYT dňa 19. 4. 2013.

 

Mrazené potraviny - mrazené ryby, mrazená hydina, mrazená ,zverejnené vo vestníku 077/2013 pod číslom 06150-WYT dňa 19. 4. 2013.

 

Čerstvé ovocie a zelenina - čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky , zverejnené vo vestníku 077/2013 pod číslom 06158-WYT dňa 19. 4. 2013.

 

Mlieko, mliečne výrobky -  Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 078/2013 pod číslom 06267-WYT dňa 20. 4. 2013.

 

Pekársky tovar -  pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky, zverejnené vo vestníku 078/2013 pod číslom 06268-WYT dňa 20. 4. 2013.