Ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Popis činnosti


Na ambulancii realizuje lekár- špecialista v odbore FBLR evaluáciu funkčného stavu pacienta a na základe výsledku vyšetrenia určuje rehabilitačný program u pacientov prijatých na hospitalizáciu. Lekár vykonáva vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, diagnostiku, terapiu, vyhodnocovanie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FBLR. Indikácia a predpisovanie zdravotných pomôcok, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.

 

Kontakt

 

Tel.: +421 79 69 111 (ústredňa)

Kontakty na jednotlivých lekárov nájdete v sekcii Medicínski špecialisti.

 

Ordinačné hodiny

 

Rozpis ambulancii, ordinačných dní jednotlivých lekárov na ambulancii je uvedený pri konkrétnom lekárovi. Ordinačné časy sú ovplyvnené prácou na oddelení, na ostatných vyšetrovacích metódach (ultrasonografia, kapilaroskopia, kĺbové diagnostické punkcie a instilácie,...) a aj pracovným úväzkom lekára.

 

Informácie pre pacienta k vyšetreniu