Rádiodiagnostické oddelenie

Popis činnosti

 

Na rádiodiagnostickom oddelení sa vykonávajú rtg vyšetrenia:

- skiagrafia (snímkovanie) skeletu končatín, chrbtice, lebky, hrudníka, 

- vyšetrenie pasáže kontrastnej látky pažerákom pod skiaskopickou kontrolou,

- denzitometrické vyšetrenie (meranie kostnej hustoty).

 

Personálne obsadenie

 

Vedúci lekár: MUDr. Jana Sedláková, PhD. - vedúci lekár

Zdravotnícky personál:

Terézia Hornáková - vedúci rádiologický asistent, Lucia Baláková, Mgr. Denisa Babičová - rádiologickí asistenti, Mgr. Miriam Miklovičová - zdravotná sestra.

 

Kontakt

 

Tel.: +421 33 79 69 311, E-mail: rtg@nurch.sk

 

Umiestnenie

 

RDG oddelenie sa nachádza na prízemí klinickej časti budovy  NÚRCH vľavo od pultu informátora, pravá chodba,  RTG č. dverí  6, denzitometria č. dverí  17.

 

Informácie pre pacientov

 

Pacient si pred RTG vyšetrením pripraví kartičku poistenca a žiadanku na RTG alebo denzitometrické vyšetrenie. Na vyšetrenie pasáže kontrastnej látky pažerákom prichádzajú pacienti nalačno.