18. apríla si pripomenieme Európsky deň práv pacientov

blog-post-image
15.4.2024

18. apríl je dátumom, kedy si opätovne v celej Európskej únii pripomíname Európsky deň práv pacientov. Podnet na jeho uznanie Európskou komisiou iniciovalo v roku 2002, v súčinnosti s ďalšími národnými inštitúciami, Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network).

Medzi práva pacienta patrí napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, právo na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie. Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chybami a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú stanovené bezpečnostné normy.

Cieľom Európskeho dňa práv pacientov je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

https://www.nurch.sk/stranka/pre-pacientov/charta-prav-pacientov