Novinky a správy z NÚRCH-u

Výberové konanie na obsadenie funkcie Medicínsky námestník

Výberové konanie na obsadenie funkcie Medicínsky námestník

8.6.2023 Uzávierka prijímania žiadostí je 26. júna 2023.


Výberové konanie na obsadenie funkcie Námestník pre ošetrovateľstvo

Výberové konanie na obsadenie funkcie Námestník pre ošetrovateľstvo

15.3.2023 Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2023.


Výberové konanie na obsadenie funkcie Ekonomický námestník

Výberové konanie na obsadenie funkcie Ekonomický námestník

15.3.2023 Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2023.