Dôležité: Oznam pre pacientov v súvislosti s pandémiou COVID-19

blog-post-image
31.1.2022

Aktualizované 25. 04. 2022.  Respirátory sú v priestoroch budovy stále povinné pre personál pri styku s klientom, ambulantných pacientov a návštevníkov. Na základe uvoľňovania opatrení sa od 1. apríla ruší vstupný filter a predlžujú sa návštevné hodiny počas víkendov. Usmernenie MZ SR zo dňa 7.9.2021 stále platí a pacienti na hospitalizáciu predkladajú PCR test, nie staší ako 72 hodín. Návštevy potrebujú antigénový test alebo potvrdenie o očkovaní, či prekonaní covid-19.  Ambulantní pacienti zostávajú v režime základ.

1. Hospitalizovaní pacienti, /očkovaní aj neočkovaní/, musia mať pri nástupe negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Hospitalizácia v NURCH sa považuje za plánovanú hospitalizáciu, hradenú zo zdravotného poistenia. Pacient si na testovanie vyžiada výmenný lístok od svojho všeobecného ekára a preukáže sa ním na odbernom mieste.

2. Ambulantní pacienti

Ambulantní pacienti fungujú od 1. marca 2022 v režime základ - pred vyšetrením sa nevyžaduje test na covid-19 ani potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia covid-19, to isté platí aj pre sprevádzajúcu osobu.

Návštevy:

Od 1. apríla 2022 sú povolené návštevy hospitalizovaných pacientov takto:

pondelok až piatok od 15.30 hod. - 17.00 hod.

sobota, nedeľa od 14.00 hod. do 17.00 hod.


Návštevy fungujú v režime OTP - pri vstupe sa musia preukázať jedným z nasledujúcich dokladov:
- negatívny Ag test nie starší ako 48 hod. alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hod.
- platné potvrdenie o očkovaní
- potvrdenie o prekonaní covid-19 do 180 dní.

Návštevy budú prebiehať v priestoroch ústavného parku, prípadne vestibulu a zimnej záhrady na prízemí. U imobilných pacientov je možná výnimka.

V súvislosti s teplejším počasím je predĺžená otváracia doba ústavného parku do 19.00 hod.