Hlasujte za naše sestry v ankete TOP SESTRY

blog-post-image
22.5.2024

V ankete TOP SESTRY na Slovensku 2024 bude premiérovo ocenených spolu deväť nemocničných sestier v troch kategóriách. Nominovaných je viac ako 200 zdravotných sestier, ktoré si podľa zdravotníckych zariadení, lekárov, komory sestier, kolegov, pacientov a iných, zaslúžia ocenenie v prvom ročníku ankety Zdravotníckych novín a časopisu Sestra.

Medzi nominovanými v kategórii INTERNISTICKÉ ODBORY sú aj sestry z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, Bc. Jana Vavrová a Anna Kunertová.

Bc. Jana Vavrová  pracuje pri lôžku pacienta už neuveriteľných 43 rokov. Po ukončení štúdia na SZŠ v Trenčíne začala svoju profesionálnu dráhu na internom oddelení v Piešťanoch. Pracovala tu 33 rokov, z toho pomernú časť na kardiologickej JIS a niekoľko rokov aj na pozícii staničnej sestry. Počas tohto obdobia stihla absolvovať PŠŠ v odbore starostlivosť o dospelých a 1. stupeň VŠ vzdelania. Od roku 2014 pracuje ako sestra pri lôžku na lôžkovom oddelení Národného ústavu reumatických chorôb. Pacienti i spolupracovníci ju vnímajú ako sestru, ktorá je odborne erudovaná, vnímavá, obetavá, s množstvom energie, vždy pripravená pre pacienta urobiť maximum.

Anna Kunertová  pracuje v priamom kontakte s pacientmi na lôžkovom oddelení už 43 rokov. Po skončení štúdia na SZŠ v Banskej Bystrici, začala pracovať na internom oddelení KÚNZ v Banskej Bystrici. Neskôr 2 roky pôsobila na oddelení ARO v nemocnici v Piešťanoch. Od roku 1991 pracuje ako sestra pri lôžku v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Absolvovala PŠŠ v odbore ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve. V  rokoch 2007- 2015 súčasne pôsobila aj ako osobná asistentka zdravotne znevýhodnených osôb. Patrí medzi sestry, ktoré si zapamätáme pre ich energiu, profesionalitu a priamy prístup. Záujem pacienta je pre ňu prioritou.  

 

Ako môžem hlasovať?

Hlasovať môže ktokoľvek. Môžete zahlasovať za najviac tri sestry v každej z troch kategórií (operačné odbory, internistické odbory a špecializované odbory), teda dokopy za deväť sestier. Jedna osoba však môže dať jednej sestre maximálne jeden hlas. Hlasovanie prebieha iba do 20. júna 2024 (do 24.00 hod.). 

Ako sa dozviem, kto vyhral?

Zoznam troch sestier s najväčším počtom hlasov v každej z troch kategórií, teda dokopy zoznam deviatich víťazných sestier, bude zverejnený  na webovej stránke Mediweb, v Zdravotníckych novinách a v časopise Sestra.

Kedy bude prebiehať oceňovanie sestier?

Deväť sestier bude ocenených na konferencii Hospodárskych novín Slovenské zdravotníctvo 2024, ktorá sa bude konať 24. septembra 2024.

 

Hlasovať môžete na https://mediweb.hnonline.sk/zdn/top-sestry/96150144-hlasujte-za-svoju-top-sestru

Ďakujeme za Vaše hlasy!

 

Zdroj: hnonline.sk