Lúčime sa s kolegyňou, detskou reumatologičkou MUDr. Elenou Koškovou, PhD.

blog-post-image
29.9.2022

 

Na budove Národného ústavu reumatických chorôb veje čierna zástava. Symbolicky ňou a pietnym miestom vo vestibule vzdávame úctu zosnulej lekárke, drahej kolegyni, uznávanej detskej reumatologičke, MUDr. Elene Koškovej, PhD., ktorá nás opustila vo veku 75 rokov.

MUDr. Elena Košková, PhD. v roku 2018 získala od pacientov ocenenie Asociácie na ochranu práv pacientov Môj lekár, na ktoré ju nominovala Liga proti reumatizmu SR. Ako detská reumatologička sa vždy snažila hľadať nové diagnostické a liečebné postupy, aby poskytla svojim pacientom čo najlepšiu starostlivosť. Venovala sa im aj v rámci Klubu Kĺbik, kde si ju vysoko cenili ako priateľku malých pacientov a ich rodičov. V Národnom ústave reumatických chorôb pracovala až konca minulého roka, kedy odišla na zaslúžený odpočinok.

Rozlúčka so zosnulou sa koná v stredu 5. októbra vo farskom kostole sv. Štefana v Piešťanoch. Zádušná omša začína o 13,00 h a o 14,00 h sa uskutoční pohrebný obrad na cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch.

Vyjadrujeme týmto hlbokú a úprimnú sústrasť celej rodine a pozostalým.

Venujte jej, prosím, tichú spomienku. Nech odpočíva v pokoji.