Medzinárodný deň zdravotných sestier

blog-post-image
10.5.2024

Zdravotné sestry sú nenahraditeľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Tento deň poskytuje príležitosť pripomenúť si ich neoceniteľný prínos pri starostlivosti o pacienta. Ich opatera, odbornosť a obetavosť majú rozhodujúci vplyv na zdravie a pohodu pacientov. Medzinárodný deň zdravotných sestier si pripomíname v nedeľu 12. mája.

Pri príležitosti tohto významného dňa im riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb MUDr. Milan Derco vyjadril svoje poďakovanie. „Rád by som vyjadril úprimnú vďaku všetkým zdravotným sestrám za ich náročnú, obetavú a nenahraditeľnú prácu.“

Medzinárodný deň sestier sa každoročne oslavuje na pamiatku Florence Nightingalovej, ktorá je známa ako „zakladateľka moderného ošetrovateľstva“ a narodila sa 12. mája 1820. Počas krymskej vojny sa preslávila neúnavnou starostlivosťou o ranených vojakov a svojou prácou nielen zlepšila podmienky starostlivosti o pacientov, ale upozornila aj na význam hygieny a organizácie práce v nemocniciach. Ovplyvnila zdravotnú starostlivosť      v 19. a 20. storočí  a založila prvú školu pre ošetrovateľky.

 

Ilustračné foto (Zdroj pexels.com, autor Karolina Grabowska)