Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch

blog-post-image
9.7.2021

Na základe posledných usmernení z Ministerstva zdravotníctva SR o dodržiavaní práv pacientov pristupujeme od piatku 4. júna k zmene pravidiel pri návštevách pacientov. Zákaz návštev, ktorý platil od 1. augusta 2020 bol zrušený a povolená je návšteva vo vonkajších priestoroch. V platnosti zostáva povinné prekrytie dýchacích ciest a zákaz vychádzok. Od 8. 7. 2021 bola schválená zmena pravidiel pri návštevách pacientov nasledovne:

1. Návšteva hospitalizovaného pacienta sa realizuje v priestoroch ústavného parku (v exteriéri).
2. Jedného pacienta môže navštíviť naraz max. 3 návštevníci.
3. Návštevné hodiny sú upravené, a to od 15:30 h do 17:00 h.

Naďalej zostávajú v platnosti zákaz konania bohoslužieb (možnosť adorácie po telefonickom dohodnutí s duchovným), a taktiež zákaz vychádzok.

Od pondelka 17. mája bolo zrušené antigénové testovanie na vonkajšom mobilnom odberovom mieste pred budovou ústavu: „Ustupujeme od vstupného vyšetrenia antigénovým testom, povinné bude iba testovanie hospitalizovaných pacientov iba v posledný deň hospitalizácie,“ uviedla medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová. Toto opatrenie zatiaľ zostáva v platnosti na základe nariadenia ministerstva zdravotníctva. Testy sa budú vykonávať priamo na oddelení, kde bol pacient umiestnený. Počas hospitalizácie môže byť testovaný len na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára. „Pred spirometrickým vyšetrením nie je potrebný negatívny test u bezpríznakového pacienta, v prípade pacienta so symptómami je na mieste aj Ag test,“ dopĺňa.

Naďalej zostávajú v platnosti aktuálne opatrenia v rozsahu stanovenom vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) - povinné prekrytie dýchacích ciest v interiéri a ostatné obmedzenia podľa platného zaradenia okresu podľa Covid automatu.

V rámci uvoľňovania opatrení majú hospitalizovaní pacienti už k dispozícii na rehabilitáciu aj vnútorný bazén, pri dodržaní podmienok podľa vyhlášky ÚVZ. Od pondelka 31. mája je možnosť aj konzumácie v interiéri - maximálne štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri spoločnom stole, zrušené je aj obmedzenie ubytovacej kapacity.