NÚRCH prostriedky z plánu obnovy zatiaľ nedostal, zaradený je do rezervy

blog-post-image
5.9.2023

Ministerstvo zdravotníctva SR koncom augusta zverejnilo zoznamy úspešných aj neúspešných žiadateľov o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR. Medzi pätnásť schválených projektov sa Národný ústav reumatických chorôb nedostal, napriek tomu, že podmienky výzvy naplnil. Ústav bol zaradený do takzvaného rezervného zoznamu žiadateľov, ktorým neboli financie odsúhlasené z dôvodu nedostatočnej výšky alokácie finančných zdrojov.

Národný ústav reumatických chorôb na základe Výzvy na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti požiadal o príspevok z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  v sume 4 938 573, 89 eur začiatkom apríla tohto roku.  V rámci rozpočtu ústav počítal so zateplením fasády budovy, kompletnou výmenou okien, zateplením strechy, výmenou vonkajšieho, ako aj vnútorného osvetlenia, výmenou výťahov, rekonštrukciou rehabilitačného bazéna vrátane jeho technológie a i.

Rezort zdravotníctva vo štvrtok 31. augusta na svojej webovej stránke zverejnil zoznam tých, čo uspeli, ďalej rezervný zoznam – žiadatelia splnili podmienky, ale z dôvodu nedostatočnej alokácie nateraz peniaze nedostanú a tiež zoznam neúspešných, ktorí podmienky výzvy nenaplnili. Z celkového počtu 75 žiadostí bolo schválených 15 projektov, medzi ktoré sa rozdelí alokovaná suma vo výške 53 027 435 EUR bez DPH. Aké ďalšie možnosti budú mať žiadatelia z rezervného zoznamu, ministerstvo zatiaľ neuviedlo.