NÚRCH zrenovoval z projektu i laboratóriá, pribudli čisté priestory vyššej triedy aj infraštruktúra

blog-post-image
22.9.2023

Projekt Centrum pre pokročilé terapie chronických ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA), podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja umožnil Národnému ústavu reumatických chorôb zrenovovať i časť laboratórií na treťom poschodí. Modernizácia laboratórií na vyšší stupeň triedy čistoty bola spojená so zmenou dispozície a rekonštrukciou existujúcich priestorov. Vybudované pracoviská boli vybavené aj novou prístrojovou infraštruktúrou a zodpovedajúcim zariadením.

Po renovácií na treťom poschodí NÚRCH-u vzniklo pracovisko Centrum pre pokročilé terapie chronických ochorení pohybového aparátu, ktoré tvoria moderné laboratóriá bunkových a tkanivových kultúr, spracovania vzoriek, morfologických metód, molekulovej biológie a tkanivového inžinierstva vybavené novou výskumnou infraštruktúrou a odborne validované.

Prestavba laboratórií trvala niekoľko mesiacov a stavba bola odovzdaná v I. polroku 2023. Z rozpočtu projektu CPT ZOPA išlo na modernizáciu vybraných priestorov viac ako 220-tisíc eur, dodatočné náklady boli počas stavby vyčíslené na približne 40-tisíc eur. Odstránením viacerých priečok vznikli nové miestnosti so špeciálnou vzduchotechnikou, spĺňajúcou najvyššie kvalitatívne normy, pribudli čisté priestory triedy B. Zrenovovaná časť dostala aj nové rozvody, klimatizáciu, podlahy a nátery.

 

 

Laboratóriá boli tiež vybavené modernou výskumnou infraštruktúrou v hodnote približne 820-tisíc eur. Medzi prístroje, obstarané z projektu patria napríklad 3D biotlačiareň, bioreaktor s príslušenstvom, bezodťahové boxy, systém na spracovanie buniek, zariadenia na riadené zmrazovanie buniek, skladovací kontajner na krvné vaky, hlbokomraziace boxy, niekoľko chladničiek, PCR box, termocyklér na PCR a real time PCR, elektroforetické zostavy, UV/VIS spektrofotometer, homogenizátory, invertované mikroskopy s fluorescenciou a kamerou, zariadenie na detekciu bakteriálneho znečistenia, systém na kontinuálny monitoring, zostava na prípravu kryopreparátov, zalievacia linka, mikrotóm, centrifúgy a germicídne žiariče. Do zrenovovaných priestorov pribudol z projektu i nový nábytok.

Vedeckovýskumný projekt Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu, podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, sa v Národnom ústave reumatických chorôb realizoval tri roky a hlavné aktivity boli ukončené v júni 2023. Jeho cieľom bol vznik rovnomenného pracoviska s väzbou na príslušnú infraštruktúru, ktoré prepojí nezávislý výskum s možnosťami klinickej praxe pod jednou strechou. V rámci výskumných aktivít bolo vyvinutých a otestovaných niekoľko protokolov na izoláciu a expanziu regulačných T lymfocytov, izolácie buniek z rôznych tkanív (tuk, moč, bukálna sliznica, atď.), vykonávalo sa rozsiahle biologické testovanie, komparatívne analýzy a charakterizácie buniek, testovanie ich vzájomných interakcií, prekondiciovanie médií a podobne. Výsledky boli publikované vo viacerých odborných publikáciách, zverejnených v databázach medzinárodných vedeckých časopisov. Experimenty budú v zrenovovaných laboratóriách pokračovať aj naďalej, pripravuje sa i odborná spolupráca s ďalšími vedeckými inštitúciami na Slovensku.