Ocenenie Biele srdce v rukách námestníčky pre ošetrovateľstvo NÚRCH Mgr. Kataríny Kovárovej, MBA

blog-post-image
20.5.2024

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré sa konalo 17. 5. 2024 v Senci, odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Jednou z laureátov ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“ sa stala Mgr. Katarína Kovárová, MBA, ktorá pracuje v súčasnosti ako námestníčka pre ošetrovateľstvo v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.

O tom, aký je to skvelý človek, svedčí aj to, že ju nik inak v práci neosloví ako Katka. Celý svoj profesionálny život, 29 rokov, zasvätila reumatickým pacientom a rozvíjaniu reumatologického ošetrovateľstva, najskôr ako sestra na lôžkovom oddelení, neskôr ako sestra koordinátorka liekových štúdií a manažérka biologickej liečby. Aj keď už nepracuje pri lôžku pacienta, ale v manažérskej pozícii, pacienti si ju stále pamätajú a radi ju vyhľadajú, pozhovárajú sa s ňou a zdieľajú svoje starosti aj radosti. Svojou pracovitosťou a charakterom je vzorom pre svoje sestry. Jej manažérske kvality posúvajú profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť v reumatológii stále na vyššiu úroveň. Celú jej osobnosť charakterizuje empatický prístup k ľuďom, či už k pacientom alebo svojim sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom, rozvážne hľadá primerané a správne riešenia problémov. Dlhé roky nezištne pracovala aj v občianskom združení Liga proti reumatizmu. V súkromí jej robí radosť manžel a dvaja synovia. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Piešťany.

 

Zdroj: SKSaPA

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek, organizuje celoslovenské, slávnostné podujatie, ktorým si pripomíname deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej, a ktorý je spojený s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce“.

V roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier- organizácie, ktorá združuje národné organizácie sestier z viac ako 140 krajín sveta- bol oficiálne uznaný tvar srdca bielej farby, ktorý je symbolom humánnej starostlivosti a pomoci, biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom, že sestry nerozlišujú pacientov, ktorým poskytujú svoje služby podľa farby pleti, vierovyznania, politickej príslušnosti, postavenia, či orientácie.

Udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce chce komora oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme. Sestry sa denne pri svojej práci stretávajú s nádejou a odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú prvý plač novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvu a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov.

 

Zdroj: Tlačová správa SKSaPA

Foto: Archív Katarína Kovárová