Ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021 pre NÚRCH

blog-post-image
11.10.2022

Národný ústav reumatických chorôb získal ocenenie A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ, ktorý našej nemocnici udelil portál TRANSPAREX. Z hodnotenia portálu vyplynulo, že verejné obstarávanie bolo realizované s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospdárskej súťaže. Zákazky boli realizované rýchlejšie než bol celkový priemer a vyhrávali ich transparentní a spoľahliví dodávatelia. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 bolo udelené len 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3904 hodnotených subjektov. NÚRCH sa umiestnil na 8. mieste v kategórii Nemocnice a zdravotnícke zariadenia.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX prevádzkuje.

Za ocenenie ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za prípravu a proces verejného obstarávania v našej nemocnici. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej inštitúcie v očiach občanov a celého Slovenska. Ďakujeme tiež spoločnosti Pro Wise, ktorá nám ocenenie udelila.

 

Zdroj:. Tlačová správa