Oznámenie o výsledku výberového konania na funkciu: Ekonomický námestník

blog-post-image
2.5.2023

Oznámenie o výsledku výberového konania

 

 

V súlade s § 5 odstavec 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

oznamujeme

 

že sa dňa 27.04.2023 uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie miesta Ekonomický námestník Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany.

 

Do vyhláseného výberového konania sa prihlásili:

Ing. Erika Jurgová

 

Na základe osobného pohovoru, vyhodnotenia predložených materiálov, komplexného posúdenia osobnosti a zhodnotenia predpokladov vo vzťahu k požiadavkám výberového konania, výberová komisia konštatovala, že

 

Ing. Erika Jurgová - vyhovela požiadavkám výberového konania, umiestnila sa na 1 mieste a získala 29 bodov.

 

                                                                       MUDr. Vanda Mlynáriková

                                                                              predseda výberovej komisie

Piešťany, 28. 04. 2023