Oznámenie o výsledku výberového konania na funkciu: Námestník pre ošetrovateľstvo

blog-post-image
2.5.2023

Oznámenie o výsledku výberového konania

 

 

V súlade s § 5 odstavec 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

oznamujeme

 

že sa dňa 27.04.2023 uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie miesta Námestník pre ošetrovateľstvo Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany.

 

Do vyhláseného výberového konania sa prihlásili:

Mgr. Katarína Kovárová, MBA

 

Na základe osobného pohovoru, vyhodnotenia predložených materiálov, komplexného posúdenia osobnosti a zhodnotenia predpokladov vo vzťahu k požiadavkám výberového konania, výberová komisia konštatovala, že

 

Mgr. Katarína Kovárová, MBA - vyhovela požiadavkám výberového konania, umiestnila sa na 1 mieste a získala 29 bodov.

 

 

 

 

                                                                       MUDr. Vanda Mlynáriková

                                                                              predseda výberovej komisie

 

 

Piešťany, 28. 04. 2023