Podľa záverov výskumu fyzioterapeutických metód v NÚRCH-u je laser nielen účinný, ale aj efektívny

blog-post-image
23.6.2023

Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v rámci projektu Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA), spolufinancovaného Európskou úniou, skúmal aj efektivitu využitia nových fyzioterapeutických metód u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA) a ankylozujúcou spondylitídou (AS).  Cieľom bolo najmä porovnanie štandardného a intenzívneho, inovatívneho fyzioterapeutického režimu. Aké výsledky výskum priniesol, či s akými ťažkosťami sa potýkal, priblížil zástupca vedeckého tímu NÚRCH-u, doc. MUDr. Richard Imrich. Podľa vedeckého tímu za jeden z najdôležitejších výsledkov je možné považovať dosiahnutie významného efektu pri použití  vysokovýkonného lasera.

 

„V súčasnosti sa vo fyzioterapii a v rehabilitácii začínajú využívať nové, moderné technológie, ktoré umožňujú efektívnejšie a i z medicínskeho pohľadu lepšie pomôcť pacientovi zvládnuť jeho pohybové ťažkosti. Bohužiaľ, efektivitu niektorých z týchto technológií treba v súčasnosti ešte overiť u rôznych diagnóz.  V našom prípade ide o pacientov s reumatoidnou artritídou či ankylozujúcou spondylitídou, ktorí vyžadujú individualizovaný prístup v závislosti od veku, klinického stavu a ďalších faktorov. Práve individualizovaný prístup je vysoko nákladový,  a zároveň si vyžaduje určitú štandardizáciu postupov s cieľom pomôcť pacientovi čo najviac. Preto bolo naším zámerom porovnať štandardný prístup s intenzívnou a inovatívnou rehabilitáciou v klinickom skúšaní,“ uviedol docent Imrich dôvody, prečo  sa Národný ústav reumatických chorôb rozhodol pre takýto výskum. Aby sa však mohli experimenty realizovať, bolo podľa neho potrebné zabezpečiť štandardizované podmienky a kvalitné prístrojové vybavenie nielen pre samotný výskum, ale aj klinickú prax a následné sledovanie.

Počas realizácie výskumu a samotnej implementácie projektu, ktorý končí v júni 2023, sa vedecký tím potýkal s viacerými ťažkosťami, ktoré bolo potrebné prekonať. „Najťažším bolo zostavenie samotného protokolu tak, aby bol realizovateľný v praxi, a zároveň mal výpovednú hodnotu z hľadiska otázky, ktorú chceme zodpovedať. Do toho prišlo aj náročné obdobie pandémie Covidu 19, ktoré skomplikovalo a čiastočne oddialilo realizáciu plánovaných cieľov,“ objasnil zástupca vedeckého tímu. Covid 19 priniesol nielen zatvorenie ústavu pre pacientov na niekoľko mesiacov práve v rozhodujúcom období, ale následná kríza cien skomplikovala i verejné obstarávanie a oddialila začiatok prác na úpravách priestorov rehabilitácie. „Okrem toho bolo pre výskum potrebné získať schválenie etickej komisie, ktorá mala množstvo pripomienok a tie museli byť následne zapracované do protokolu štúdie“ dodal.

Napriek ťažkostiam sa NÚRCH-u podarilo dotiahnuť výskum do plánovanej finálnej fázy. Podľa vedeckého tímu za jeden z najdôležitejších výsledkov je možné považovať dosiahnutie významného efektu pri použití  vysokovýkonného lasera  pri porovnaní so štandardnou rehabilitáciou pri liečbe ochorení pohybového aparátu. „Pacienti mali napríklad zvýšený rozsah pohyblivosti kĺbov, a zároveň cítili zníženie bolesti. Práca s laserom si vyžaduje odborne zaškoleného terapeuta, čím sa zvýšil i potenciál zamestnancov,“ vysvetlil docent Imrich. Táto metóda priniesla aj iné zaujímavé zistenia. Podľa zástupcu vedeckého tímu klinický prínos intervencie s použitím lasera bol pomerne vysoký, pričom náklady sa zvýšili len mierne. „Z pohľadu analýzy nákladov a úžitkov u našej intervencie došlo k významnému klinickému efektu v porovnaní so štandardným prístupom za mierne zvýšených nákladov,“ doplnil.

Ako sa na záver vyjadril kľúčový vedec, výsledky výskumu budú nielen priamo využiteľné v praxi, ale výstupy, získané z projektu umožnia NÚRCH ďalej pokračovať vo výskumnom testovaní vybraných moderných technológií. Na zrekonštruovanom oddelení za týmto účelom vznikne unikátne pracovisko s názvom, ktorý nesie i projekt: "Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu".

Projekt  „Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Ilustr. foto: NÚRCH