Pokojné Vianoce a šťastný nový rok!

blog-post-image
22.12.2022

Ďakujeme všetkým partnerom Národného ústavu reumatických chorôb za spoluprácu, našim pacientom za trpezlivosť, želáme všetkým prežitie krásnych vianočných sviatkov v kruhu najbližších a do nového roku 2023 najmä veľa zdravia, ale i šťastia a úspechov.