Povinnosť nosiť respirátory v zdravotníckych zariadeniach zostáva

blog-post-image
21.4.2022

Aktualizované: Opatrenia v spoločnosti sa uvoľňujú, v zdravotníckych zariadeniach však povinnosť nosiť respirátor podľa vyhlášky č. 32/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zostáva pre personál, ambulantných pacientov a návštevníkov. 

Respirátor ako ochrannú preventívnu pomôcku však budú naďalej povinní nosiť:

- personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),

- návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,

- pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov,

- zákazníci lekární.

Ako uvádza tlačová správa ÚVZ SR klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty. Zariadenia podľa potreby môžu prijať prísnejšie opatrenia. Podľa vyjadrenia medicínskej riaditeľky Daniely Doležalovej, pacienti, hospitalizovaní v Národnom ústave reumatických chorôb, budú naďalej nosiť prekrytie horných dýchacích ciest v ambulantnciách, čakárňach a spoločných priestoroch ústavu. Opatrenia platia aj pre personál ústavu.


Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa ďalej nevzťahuje na:

- deti do 6 rokov,

- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

-osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,

- čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti).


Respirátor budú môcť nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach:

- ak majú kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo ochorenie zhoršiť

- ak majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou

Nosenie respirátorov má však stále význam najmä pre rizikové skupiny osôb, pre starších, chronicky chorých a nezaočkovaných ľudí.

Zdravotnícke zariadenia zároveň môžu prijat prísnejšie opatrenia.

Infografika: FB ÚVZ SR

 

 

Zdroj: Tlačová správa Úradu verejného zdravotníctva SR