Povolenie vychádzok v NÚRCH Piešťany počas prebiehajúcich stavebných prác

blog-post-image
27.4.2023

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce stavebné práce, ktoré obmedzujú vstup na plochu ústavného parčíka a svojou zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou výrazne zasahujú do komfortu pacienta, z pozície riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb dávam povolenie na rehabilitačné vychádzky v blízkom okolí ústavu v čase od 15:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a cez víkendy a počas sviatkov v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Vychádzky slúžia ako súčasť pohybovej liečby u pacientov s reumatickými ochoreniami, ak to dovolí ich zdravotný stav. Podmienkou rehabilitačnej vychádzky je súhlas ošetrujúceho lekára, vychádzky u maloletých pacientov sa môžu uskutočniť len v sprievode rodiča / zákonného zástupcu, prípadne v sprievode písomne poverenej osoby rodičom / zákonným zástupcom.

Výnimka platí do 30.6.2023, alebo do ukončenia stavebných prác.

 

MUDr. Milan Derco, riaditeľ