Pripomíname si Medzinárodný deň sestier

blog-post-image
12.5.2022

Dňa 12. mája si pripomíname narodenie zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalovej. Na jej počesť sa každoročne v tento deň slávi po celom svete Medzinárodný deň sestier. Heslo kampane pre rok 2022 znie:

Sestry: vedúci hlas. Investujte do ošetrovateľstva a rešpektujte práva na zabezpečenie globálneho zdravia.

 

"V mene pacientov aj mene svojom vyjadrujem úctu a poďakovanie celému kolektívu sestier v NÚRCH za ich prácu, profesionálny a empatický prístup k pacientom. Prajem im veľa zdravia, síl a optimizmu, aby mohli naďalej vykonávať svoje povolanie s láskou a rešpektom k životu," poďakovala svojmu tímu námestníčka pre ošetrovateľstvo Katarína Kovárová.

K jej slovám sa pripájame a našim milým kolegyniam, sestričkám a ošetrovateľkám želáme v mene celého kolektívu NÚRCH-u veľa zdravia, radosti a spokojnosti. Ďakujeme za Vašu láskavú starostlivosť a obetavosť, ktorá je nenahraditeľnou súčasťou liečby každého jedného pacienta.