Pripomíname si Svetový deň reumatizmu: 12. október

blog-post-image
11.10.2022

Svetový deň artritídy (WAD), na Slovensku Svetový deň reumatizmu, si pripomíname každoročne 12. októbra. Jeho cieľom je pomôcť zvýšiť povedomie ľudí na celom svete o existencii a vplyve reumatických a muskuloskeletálnych chorôb (RMO) a ustanovila ho Arthritis and Rheumatism International (ARI) v roku 1996. Oslabujúce účinky RMO, ktorých existuje viac ako 200, sú málo známe; ich vplyv je však do značnej miery – a potichu – cítiť. Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila na stredu 12. októbra program, zameraný na vzdelávanie, ale i pohyb.

Podľa Európskej aliancie združení pre reumatológiu (EULAR)  RMO patria medzi najrozšírenejšie, invalidizujúce, zaťažujúce a nákladné neprenosné choroby a táto skrytá kríza ovplyvňuje životy viac ako 120 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií len v Európe. Zatiaľ čo zdravotná starostlivosť sa v dôsledku pandémie COVID-19 stala veľmi viditeľnou témou medzinárodných diskusií, RMO zostávajú do značnej miery neznáme a neriešené v celej Európe aj mimo nej, napriek ich závažnosti a rozšírenosti.

Na pomoc pri riešení tohto problému sa kampaň EULAR WAD 2022 zameriava na pochopenie bolestivých bodov - #RheumaPainPoint v oblasti reumatológie, ako je nedostatok lekárov špecialistov, dlhé čakacie doby alebo nedostatočné pochopenie RMO medzi vládnymi rozhodovacími orgánmi. Lepšie pochopenie týchto „bodov bolesti“ umožní lepšie ich riešiť na národnej aj medzinárodnej úrovni, čo je kľúčovým cieľom EULAR: „Nikdy nebol vhodnejší čas na presadzovanie zlepšenia v reumatológii ako teraz, keď si Európa veľmi dobre uvedomuje, že naše zdravotníctvo má značné medzery. Prečo sa to teda nedeje už v reumatológii, keď je to taká dôležitá oblasť?“. EULAR sa zaviazala spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi, pacientmi a tvorcami politiky, aby reumatológia získala nielen uznanie, ale aj činnosť, ktorá je vhodná pre oblasť, ktorá ovplyvňuje mnohých z nás celoživotným spôsobom.

Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) je jediným ústavným zariadením na Slovensku, ktoré sa špecializuje na liečbu RMO a okrem ambulantnej a ústavnej starostlivosti sa venuje tiež výskumu pokročilých terapií pre liečbu ochorení muskoskeletálneho aparátu v rámci troch významných vedeckých projektov. Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu boli v NÚRCH-u uvedené do prevádzky nové klinické priestory na I. poschodí. Riaditeľ NÚRCH-u MUDr. Milan Derco však uvádza, že aj ústav sa potýka s následkami dlhodobo neriešených problémamov, akým je napríklad nedostatok lekárov: „Vážim si prácu všetkých našich lekárov, ale viacerí sú už v preddôchodkovom i dôchodkovom veku a hoci sa nám podarilo získať mladšie posily, chýba nám silnejšia skúsená stredná generácia reumatológov.“

Zvýšiť povedomie o RMO sa aktívne snaží aj pacientska organizácia Liga proti reumatizmu na Slovensku. Na stredu 12. októbra si pripravila program, zameraný na vzdelávanie, ale i pohyb. Cieľom tohtoročného Svetového dňa reumatizmu je pozrieť sa na súčasnú situáciu v reumatologickej starostlivosti a otvoriť diskusiu o tom, ako inšpirovať mladých medikov a lekárov, aby si za svoj budúci odbor vybrali reumatológiu pod heslom: „Oslov a inšpiruj medika“

„Pacienti s reumatickými ochoreniami prichádzajú s iniciatívou: „Oslov a inšpiruj medika, aby si mal na staré kolená svojho reumatológa!“ Je to reakcia na akútny a zvlášť výhľadový nedostatok špecialistov – reumatológov na Slovensku. Je realitou, že reumatologických ambulancií v regiónoch ubúda z dôvodu generačnej výmeny, resp. nedostatku mladých reumatológov. Čakacia doba u reumatológa sa predlžuje z 3 až na 6 mesiacov. Sú regióny, kde je to aj dlhšie. Má to viacero dôvodov, ale aj keby sme časom vyriešili systémové nedostatky v zdravotníctve, noví reumatológovia sa musia na svoju profesiu pripravovať dlhé roky“, uvádza LPRe na svojej stránke www.mojreuma.sk.

Program LPRe pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu:

  • predstavenie výsledkov prieskumu o zdravotných benefitoch Nordic Walkingu, z leta 2022, do ktorého sa zapojilo 523 respondentov,
  • uvedenie  do života novej publikácie Rozhovory o reume s…, ktorá by mohla o.i. inšpirovať medikov a mladých lekárov, aby si reumatológiu vybrali ako svoj budúci odbor,
  • 2. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR pre lídrov a zástupcov MP/K v Piešťanoch
  • živé vysielanie na FB Moja reuma o 18.00 h
  • v sobotu 15. októbra 2022 o 10.00 h pripravila LPRe praktickú hodinu jogovej terapie pre reumatikov na stoličke so Silviou Bobockou a  popoludní od 14.00 h. v Hoteli Magnólia a jeho okolí sa uskutoční Celoslovenské stretnutie REUMAwalkerov “Pohnime sa s reumou!” 2022 s Luciou Okoličányovou -  športové popoludnie venované pocte nášmu spolupacientovi – memoriál Miroslava Chebana
  • vyhlásenie výsledky súťaže KROK a udelíme Novinársku poctu KROK 2021 za účasti novinárov a hostí
  •  uvedenie do života Zborník KROK 2020 – 2021
  •  v Slovenskom rozhlase na okruhoch Rádio Regina Západ, Stred a Východ od 10. – 16. okt. budú niekoľkokrát denne odvysielané zvukové spoty „Reuma bolí…“

 

Zdroj: ww.eular.com, www.mojareuma.sk, grafika: Michal Finka