Pripomíname si Svetový deň reumatizmu

blog-post-image
12.10.2021

Dňa 12. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň artritídy (WAD), u nás aj Svetový deň reumatizmu. Ustanovený bol v roku 1966 organizáciou Arthritis and Rheumatism International (ARI) a jeho cieľom je zvýšiť informovanosť všetkých ľudí na celom svete o existencii a vplyve reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Organizácie z celého sveta, reprezentujúce zdravotníkov a pacientov s RMO, pripravujú v tieto dni rôzne informačné kampane zamerané najmä na zvýšenie povedomia o problémoch postihujúcich ľudí s RMO, a zároveň o možnostiach podpory, ktorú majú k dispozícii.

Aj slovenská Liga proti reumatizmu pozýva všetkých záujemcov v utorok 12. októbra o 18,00 h na živé vysielanie k SDR 2021, ktorého hosťom bude generálny riaditeľ NÚRCH-u doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Pripravený je program i na ďalšie dni, z dôvodu súčasnej situácie len v online priestore: https://www.mojareuma.sk/pripravujeme-online-program-sdr.../

Dňa 12. 10. 2021 o 18,00 h sa v rámci programu podujatia ku Svetovému dňu reumatizmu v živom vysielaní na www.mojareuma.sk prihovorí účastníkom aj náš generálny riaditeľ doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Pri tejto príležitosti vyjadril poďakovanie v mene vedenia všetkým, ktorí trpia a tým, čo pomáhajú:

"Milé dámy, vážení páni,
v mene vedenia Národného ústavu reumatických chorôb by som chcel pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu pozdraviť všetkých Vás, našich pacientov, Vaše rodiny a blízkych. Chcel by som Vám popriať predovšetkým veľa zdravia, šťastia, úspechov a hlavne trpezlivosti pri zvládaní mnohokrát ťažkých ochorení a stavov. Na tomto mieste by som chcel tiež poďakovať našim lekárom, sestrám a ďalšiemu personálu NÚRCHu, ktorý sa o Vás napriek ťažkej situácii stará s plným nasadením. Poďakovať chcem aj Lige proti reumatizmu, ktorá sa snaží pomôcť Vám pacientom a pripomína širokej verejnosti, že ste napriek Vášmu ochoreniu plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti.


S pozdravom, Richard Imrich."