Projekt CEMBAM oživil aj experimentálne priestory pod úrovňou terénu

blog-post-image
25.9.2023

Národný ústav reumatických chorôb vďaka projektu CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zmodernizoval aj výskumné priestory experimentálneho zverinca, umiestnené v objekte, zapustenom v reliéfe parku. Pracovisko slúži vedeckým experimentom, zameraným najmä na originálne riešenia v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3 D tlače a prípravou tkanív a orgánov „na mieru“ a ich ďalšie predklinické využitie.

Modernizácia priestorov zverinca pozostávala z búracích prác, pribudli zvislé konštrukcie a deliace priečky, podhľady, vymenili sa podlahy, zrekonštruované boli svetlíky, zrealizovali sa povrchové úpravy - vnútorné úpravy a obklady stien a stropov, výplní otvorov. Zároveň boli obnovené zdravotechnika, elektroinštalácie, vzduchotechnika, inštalované bolo úspornejšie osvetlenie. Stavba bola ukončená začiatkom roka 2023 a náklady boli vyčíslené na viac ako 400-tisíc eur. V priestoroch pod budovou tak vznikli špeciálne priestory, určené pre testovanie „in vivo“ na animálnych modeloch, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy.

Pracovisko CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, ktoré okrem priestorov zverinca funguje aj na III. poschodí, bolo tiež vybavené výskumnou infraštruktúrou v hodnote 1,5 milióna eur. Aktivity projektu a následne nového pracoviska sa zameriavajú najmä na skúmanie nových postupov pri liečbe ochorení kĺbovej chrupky a kĺbov, či tvrdých kostných tkanív a možnosťami ich regenerácie, resp.  nahradenia kompozitnými, organickými a anorganickými materiálmi ako aj nahradenia poškodených orgánov – močovej rúry, močového mechúra, močovodu, ciev, kože a pod. Originálnosť témy spočíva vo využití existujúcich ale aj novovyvinutých materiálov pre 3D tlač s cieľom vytvorenia a testovania unikátnych bionických a biomimetických implantátov.

Vedeckovýskumný projekt CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa v Národnom ústave reumatických chorôb realizoval tri roky a hlavné aktivity boli ukončené v júni 2023. Jeho cieľom bol vznik rovnomenného pracoviska s väzbou na príslušnú infraštruktúru, ktoré prepojí nezávislý výskum s možnosťami klinickej praxe pod jednou strechou. V rámci výskumnej činnosti vedecké tímy objavili okrem iného i nový možný zdroj buniek pre bioaditívnu výrobu: https://www.nurch.sk/aktuality-detail/vyskumny-tim-nurch-u-so-slubnymi-zisteniami-novy-zdroj-buniek-pre-vyrobu-bioimplantatov. Výsledky výskumu boli prezentované aj na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v Piešťanoch v septembri 2022, publikované sú i vo viacerých odborných databázových a karentovaných časopisoch. Experimenty budú v zrenovovaných priestoroch pokračovať aj naďalej, pripravuje sa i odborná spolupráca s ďalšími vedeckými inštitúciami a univerzitami na Slovensku.