Projekt rozvoja IT: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Národného ústavu reumatických chorôb – verejné pripomienkovanie

blog-post-image
16.6.2024

Budovanie a investovanie do kybernetickej bezpečnosti je kľúčové pre ochranu pred rastúcimi kybernetickými hrozbami a zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého digitálneho prostredia. NÚRCH Piešťany, ako prevádzkovateľ základných služieb, má záujem realizovať projekt „Projekt rozvoja IT: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Národného ústavu reumatických chorôb“, ktorý môže byť spolufinancovaný cez výzvu PSK_MIRRI_615_2024_DV_EFRR- Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – pre zdravotnícke zariadenia DM - 07/2024 vyhlásenú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Výzva, ktorá je vypracovaná v zmysle § 14 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o príspevkoch z fondov“), prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) podporí projekty pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“).
Výzva umožní žiadateľom realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) a č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vaše pripomienky k projektu zasielajte v štruktúrovanej forme v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu it@nurch.sk od 17.6.2024 do 28.6.2024

Pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie

Dokumenty – projektový zámer, prístup k projektu sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Projekt: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Národného ústavu reumatických chorôb (gov.sk)