Respirátory už nebudú v zdravotníckych zariadeniach povinné

blog-post-image
12.5.2023

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 hlavný hygienik zrušil vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Prekrytie horných dýchacích ciest tak už v týchto priestoroch nebude povinné. Išlo o poslednú vyhlášku ÚVZ SR súvisiacu s COVID-19, ktorá bola ešte v platnosti.


"K tomuto kroku pristupujeme vzhľadom na postupné zlepšovanie epidemiologickej situácie vo výskyte akútnych respiračných ochorení na území Slovenskej republiky," uvádza sa v tlačovej správe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zároveň hygienici naďalej odporúčajú dobrovoľné nosenie rúšok či respirátorov v zdravotníckych zariadeniach. "Hoci už prekrytie horných dýchacích ciest nebude v nemocniciach, v čakárňach a v ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach od 15. mája 2023 povinné, nosenie respirátora návštevníkom v týchto priestoroch odporúčame. Nachádzajú sa v nich zraniteľné skupiny osôb - ľudia s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, tehotné ženy či osoby vo vyššom veku."


Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom ďalej úrad odporúča aj:

- osobám, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia,

- v preplnených prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové
autobusy a vlaky),

- v preplnených interiéroch, ako sú úrady, obchody, prevádzky služieb, prevádzky
spoločného stravovania, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové
haly, bohoslužobné priestory a podobne,

- na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu sa ľudí v tesnej
blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, kiná
a pod.),

- počas cesty do zahraničia hromadnými prostriedkami (autobusy, vlaky, lietadlá)
a na preplnených miestach v zahraničí (napríklad letiská).

Ďalším dôležitým krokom k ochrane svojho zdravia a okolia je dôkladné umývanie rúk, ktoré chráni pred mnohými infekčnými ochoreniami.

Zdroj: Tlačová správa UVZ SR