Richard Imrich si prevzal ocenenie Krištáľové krídlo

blog-post-image
6.3.2023

Vedecký pracovník a bývalý generálny riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. získal titul laureáta Krištáľového krídla spomedzi troch nominovaných v kategórii Medicína a veda. Cenu si prevzal na slávnostnom odovzdávaní v sobotu 4. marca.

Docent Imrich bol na ocenenie nominovaný za vývoj nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí“). Ako uvádza webová stránka Krištáľového krídla, aj jeho pričinením ho od roku 2022 majú k dispozícii aj slovenskí pacienti, ktorým sa tak výrazne zlepšuje kvalita života.

Richard Imrich sa od roku 2012 ako koordinátor centra pre klinické štúdie SONIA 1 a SONIA 2 v NÚRCH-u podieľal na vývoji lieku na dedičné metabolické ochorenie alkaptonúria, nazývanom aj choroba čiernych kostí. V úzkej spolupráci s pacientskou organizáciou Klub čiernych kostí pomohol presadiť úhradu nitizinónu na Slovensku, kde je podľa skríningu v novorodeneckej populácii incidencia až 1/19000 novorodencov, čo znamená najvyšší výskyt na svete. Alkaptonúria je zriedkavá dedičná genetická porucha. Spôsobuje progresívne bolestivé ochorenie s invalidizáciou začínajúcou už okolo 30.roku života. Kauzálna liečba alkaptonúrie do októbra 2020 neexistovala, doposiaľ bola iba symptomatická.

„Toto ocenenie nepatrí iba mne,“ uviedol R. Imrich pri preberaní ceny. Poďakoval sa spolupracovníkom  Liverpoolu - predsedovi pacientskej AKU organizácie Nickovi Sireau, profesorovi Ranganathovi z University of Liverpool a ďalším, ktorí výskum doviedli do zdárneho konca. "V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľali na našom výskume, v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v centrách v Liverpoole aj v Paríži, kde prebiehal náš výskum, chcel by som sa poďakovať takito mojej rodine, manželke, synovi, rodičom a nesmiem zabudnúť ešte na jedno meno, a tým je profesor Rovenský, s ktorým sme spoločne začínali v roku 2011 slovenskú vetvu tohto výskumu a ktorého súčasťou takisto toto ocenenie je," dodal. Na záver spomenul, že potlesk bude patriť pacientom, bez ktorých by sa tento výskumn nemohol realizovať, poďakoval za ich neuveriteľné trpezlivosť, ochotu spolupracovať a poprosil auditórium o veľký potlesk pre nich.

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré vo svojom odvetví dosiahli mimoriadnej odbornosti a úspech. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok sa konal jeho 26. ročník.

 

 

Použité zdroje: kristalovekridlo.sk, www.rtvs.sk