Situácia sa zlepšuje, nemocnice prechádzajú do štandardného režimu

blog-post-image
29.4.2022

Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sa znižuje, rovnako klesá aj počet nových prípadov nákazy. Ministerstvo zdravotníctva SR preto upravuje režim v nemocniciach, ale aj spôsob testovania, či podmienky pre vstup do zdravotníckych zariadení. Nový režim je platný od mája.

Rušenie reprofilizovaných lôžok

- Na každom oddelení alebo klinike vznikne minimálne jedna izolačná izba pre pacientov s ochorením COVID-19, u ktorých je primárnou diagnózou iné ochorenie.

- Pacienti s primárnym ochorením COVID-19 budú hospitalizovaní na infekčných a pľúcnych oddeleniach alebo klinikách.

- Pacienti aktuálne hospitalizovaní na reprofilizovaných lôžkach budú až do ukončenia hospitalizácie umiestnení na reprofilizovaných lôžkach.

Testovanie – PCR, LAMP, PoCT

- Bezplatné testovanie bude možné už len pre osoby staršie ako 60 rokov, pre mladších len na základe indikácie lekárom (indikácia môže byť osobne, telefonicky).

- Samoplatcovia sa budú môcť prihlásiť u jednotlivých firiem, ktoré poskytujú služby testovania.

Vstup do zdravotníckych zariadení

 Ambulancie:

- Vstup nebude podmienený očkovaním ani testovaním.

- Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

- Ak poskytovateľ vyžaduje test, testovanie vykoná priamo vo svojom zariadení.

Hospitalizácia:

- Nerozlišuje sa, či ide o pacienta očkovaného/neočkovaného/testovaného.

- Indikácia na testovanie je v kompetencii lekára nemocnice.

- Ak nemocnica/zdravotnícke zariadenie vyžaduje test, vykoná ho priamo vo svojom zdravotníckom zariadení.

Doliečovacie zariadenia a kúpeľná liečba:

- Vstup nebude podmienený očkovaním ani testovaním.

- Ak poskytovateľ vyžaduje test, testovanie vykoná priamo vo svojom zariadení.

Sprevádzajúce osoby pri hospitalizácii:

- Ich vstup nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.

- Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

- V prípade klinických príznakov môže poskytovateľ vo svojom zariadení otestovať túto osobu antigénovým testom (dodá ich MZ SR).

Návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach:

- Riadia sa podľa prevádzkových možností zariadenia a vyhlášok ÚVZ SR.

- Zariadenie na svojom webe zverejní režim možných návštev.

- Vstup nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.

- Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

Vstup zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na pracovisko:

- Nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.

- Pri kontakte s pacientmi, návštevníkmi alebo klientmi je povinný respirátor.

- Ak sa u zamestnanca objavia klinické príznaky ochorenia, ústavné zdravotnícke zariadenie môže zamestnanca bezplatne otestovať antigénovým testom (dodá ich MZ SR).

Vstup žiakov stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl, pripravujúcich sa na výkon zdravotníckeho povolania, a ich pedagógov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na pracovisko:

- Nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.

- Ak sa u žiaka/študenta/učiteľa objavia klinické príznaky ochorenia, ústavné zdravotnícke zariadenie môže zamestnanca/žiaka/študenta bezplatne otestovať antigénovým testom (dodá ich MZ SR).

 

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR