Svetový deň zdravia si pripomenieme na Veľký piatok

blog-post-image
5.4.2023

Svetový deň zdravia si pripomíname každoročne 7. apríla, na počesť vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (skratka SZO; angl. World Health Organization, skratka WHO)  ktorá v tomto roku oslávi svoje 75. výročie. Špecializovaná medzivládna inštitúcia systému Organizácie spojených národov (OSN) vznikla v roku 1948 a jej cieľom bolo podporovať zdravie, udržiavať svet v bezpečí a slúžiť zraniteľným.

Sídli v Ženeve a v súčasnosti združuje 194 členských štátov. Pri založení WHO boli  hlavnými prioritami napríklad riešenie malárie, zdravie detí a žien, tbc, pohlavné ochorenia, výživa a hygiena prostredia. Mnohé z týchto tém sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Svetová zdravotnícka organizácia v európskom regióne pomáha podporovať a rozvíjať národné zdravotné politiky, zdravotné systémy a programy verejného zdravia, s cieľom podporovať, chrániť a zlepšovať zdravie populácie a spoločne prekonávať možné zdravotné hrozby a predchádzať im. Podľa aktuálnej kampane WHO: „75. výročie je príležitosťou pozrieť sa späť na úspechy v oblasti verejného zdravia, ktoré za posledných sedem desaťročí zlepšili kvalitu života. Je to tiež príležitosť motivovať k činnostiam na riešenie zdravotných problémov dneška  ̶  a zajtrajška“. Tohtoročný Svetový deň zdravia zároveň pripadol na významný sviatok – Veľký piatok. Oslávme ho spoločne v zdraví a bezpečí!

Zdroj a foto: https://www.who.int/