Téma Medzinárodného dňa zdravotných sestier 2023 sa zameriava na budúcnosť

blog-post-image
9.5.2023

Medzinárodný deň zdravotných sestier si pripomíname v piatok 12. mája. Tohtoročnú tému kampane, ktorá znie „Naše sestry. Naša budúcnosť.“ vyhlásila už v januári Medzinárodná rada zdravotných sestier (ICN) v Ženeve. Pri príležitosti tohto významného dňa im riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb MUDr. Milan Derco vyjadril svoje poďakovanie.

 

„Rád by som všetkým zdravotným sestrám vyjadril poďakovanie za obetavú, potrebnú a prínosnú prácu,“ uviedol.

Svetovú kampaň priblížila prezidentka ICN Dr. Pamela Cipriano v tlačovej správe: "Naše sestry. Naša budúcnosť. poukazuje na to, čo chce ICN pre ošetrovateľstvo v budúcnosti - riešiť globálne zdravotné problémy a zlepšiť globálne zdravie pre všetkých. Musíme sa poučiť z pandémie a premeniť ich na opatrenia pre budúcnosť, ktoré zabezpečia, že sestry budú chránené, rešpektované a oceňované.“

S vydaním správy o stave svetového ošetrovateľstva sa mnohé krajiny zapojili do významných reforiem a krokov na stabilizáciu sestier v systéme zdravotníctva a mnohé krajiny v spolupráci so zástupcami sestier investovali do opatrení, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj v odbore. Podľa ICN práve teraz je však čas pozrieť sa na budúci vývoj profesie a pretaviť riešenia, ktoré sestry samé ponúkajú už niekoľko rokov do reality.

Kampaň „Naše sestry. Naša budúcnosť“ poukazuje na to, že lepšie zajtrajšky nás čakajú iba vtedy, ak sa z neviditeľných sestier v očiach našich politikov, verejnosti a všetkých tých, čo rozhodujú o financovaní zdravotníckeho sektora stanú neoceniteľní odborníci. Zároveň sa zameriava na posilnenie zdravotníckych systémov v kontexte rastúcich požiadaviek na globálne zdravie. Naša budúcnosť závisí od každej sestry, každého hlasu. Sestry nemajú stáť len v prvej línii starostlivosti, ale aj v prvej línii zmien.

Medzinárodný deň sestier (IND) sa na celom svete oslavuje 12. mája, v deň výročia narodenia Florence Nightingalovej. ICN a jej členovia národných asociácií ošetrovateľstva po celom svete sa tešia na oslavu sestier a spoločnú prácu na mapovaní budúceho smerovania ošetrovateľstva s cieľom splniť potreby nového normálneho stavu, ako aj ciele udržateľného rozvoja, univerzálneho zdravotného pokrytia a zdravia pre všetkých. Medzinárodná rada sestier (ICN) je federáciou viac ako 130 národných združení sestier, zastupujúcich milióny sestier na celom svete a snaží sa zabezpečiť kvalitnú starostlivosť pre všetkých a zdravú zdravotnú politiku na celom svete. Na Slovenku združuje zdravotné sestry Slovenská komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. deň sestier si pripomína organizovaním slávnostných podujatí, či už v regiónoch, ako aj na celoslovenskej úrovni pod názvom Biele srdce. Udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce, ktoré sa v tomto roku uskutoční v piatok 19. mája v Senci, chce komora oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme.

 

 

Zdroj: Tlačová správa ICN, www.sksapa.sk, foto: www.icn.ch