Výtvarníčka Ivica Krošláková si liečbu v NÚRCH-u chváli: Vďaka nej môžem tvoriť

blog-post-image
31.5.2021

K Národnému ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) viaže akademickú maliarku Ivicu Krošlákovú silné puto. Budovu na nábreží Váhu totiž navrhol jej manžel, renomovaný architekt Viktor Šišolák. Svoju pečať v interiéri zanechala aj ona. Známa slovenská výtvarníčka je autorkou predlohy k nápisom na dverách a systému informačných tabuliek v celom ústave.Vytvorila tiež dizajnové reliéfy na stene a strope v súčasnom bufete na prízemí budovy - kedysi konferenčnej miestnosti. V NÚRCH-u sa liečila po prvý raz v roku 2012 a odvtedy bola v Piešťanoch hospitalizovaná ešte niekoľkokrát. Ako sama vraví, aj vďaka liečbe môže ďalej tvoriť.

Pri tvorbe písma brala ohľad na reumatikov

„V NÚRCH-u som bola hospitalizovaná od roku 2012 do 2021 sedemkrát,“ počíta Ivica Krošláková. „Vďaka tomu sa moje ochorenie stabilizuje a ja môžem tvoriť,“ pokračuje.„Zakaždým vidím zmenu vo fungovaní nemocnice či v prostredí alebo v exteriéri.Krásny je aj udržovaný park. Atmosféra, ktorú vytvára lekársky, sesterský a ostatný kolektív je priateľská a pridáva pacientom plus pri ich liečbe,“ pochvaľuje si liečbu umelkyňa, ktorá za svoju tvorbu obdržala niekoľko desiatok medzinárodných ocenení. Spomína aj na časy, keď vyrábala pre novú budovu piešťanského ústavu tabuľky a nápisy. Pri tvorbe písma napríklad brala ohľad na to, aby bolo v súlade s myšlienkou reumatického ochorenia. „Informačný systém, ktorý som navrhla v roku 1987 treba prepracovať vzhľadom na nové požiadavky chodu nemocnice, ale mal by ostať aspoň pôvodný typ písma,“ myslí si. Mrzí ju tiež, že priestor konferenčnej sály, kde sa nachádzajú dizajnové prvky na strope a na stenách z jej tvorby, nezostal zachovaný a v súčasnosti slúži ako bufet, v  prostredí ktorého reliéfy zanikajú.

 

Aj ďalšie umelecké prvky v budove piešťanského zdravotníckeho zariadenia si podľa nej zaslúžia pozornosť. Interiéru vstupnej haly dominuje monumentálne dielo uznávaného dizajnéra a keramikára Juraja Martha. Pred ústavom je umiestnená fontána,ktorú vytvoril profesor Jozef Jankovič – popredná osobnosť slovenského sochárstva. „Výtvarné diela  Jozefa Jankoviča, Juraja Martha, Ivice Krošlákovej, architekta Viktora Šišoláka, ktoré sa nachádzajú v NÚRCH-u sú významným doplnkom interiéru a exteriéru, keďže ide o diela špičkových slovenských výtvarníkov, ktoré treba ošetrovať a chrániť tak, ako aj  architektonický vzhľad budovy,“ hovorí umelkyňa. Podľa nej by bolo vhodné ku každému dielu osadiť tabuľku s menom autora a rokom vzniku,a tiež pri vstupe do budovy osadiť rok vzniku nemocnice a meno autora architektúry. „Na významných lekárov počas trvania nemocnice by sa tiež nemalo zabudnúť tabuľou, aby naša slovenská verejnosť si uvedomila, kto pre nás čo vykonal. Považujem vašu nemocnicu príklad, ako sa dá za citlivého vedenia nemocnice, aj za ťažších finančných podmienok existovať,“ dopĺňa.


NÚRCH má snahu zachovať pôvodné umelecké prvky

Ekonomická riaditeľka NÚRCH-u Veronika Judičáková potvrdzuje, že súčasné vedenie má snahu nielen zachovať, ale tiež obnoviť toto kultúrne dedičstvo. „Budeme určite informovať verejnosť o dielach, ktoré sa u nás nachádzajú a ich autoroch. Pokúsime sa získať aj zdroje na rekonštrukciu fontány pred budovou,“ uvádza. V tomto roku iniciovala i navrátenie portrétov riaditeľov a významných osobností NÚRCH-u, ktorých autorom je docent Dušan Žitňan a boli pred časom odovzdané do zbierky Balneologického múzea. „Na stole už máme zmluvu o dlhodobej výpožičke,“ dopĺňa. Obrazy budú zdobiť priestory zasadacej miestnosti. Podľa riaditeľky do budúcna plánujú i obnovenie pôvodnej funkcie priestorov bývalej kongresovej sály a presun bufetu do iných priestorov.

 

Bývalý Výskumný ústav reumatických chorôb (VÚRCH) po svojom založení v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sídlil na Kúpeľnom ostrove v budove, prezývanej Cyril. Nové, vlastné priestory VÚRCH-u na nábreží Váhu navrhol renomovaný slovenský architekt Viktor Šišolák, ktorého meno sa spája s viacerými zdravotníckymi zariadeniami ako napríklad Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Detské kardiocentrum, Nemocnica Koch či Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, za ktoré mu boli udelené i ocenenia. Stavba v Piešťanoch začala v roku 1984 a v roku 1989 bola slávnostne otvorená výskumná časť budovy. Neskôr bol VÚRCH premenovaný na Národný ústav reumatických chorôb a pribudla mu klinická a lôžková časť. Ako posledné vzniklo v roku 1997 oddelenie reumochirurgie. NÚRCH poskytuje zdravotné služby pacientom s reumatickými a autoimunitnými ochoreniami z celého Slovenska. Venuje sa tiež biomedicínskemu výskumu a vzdelávaniu odborníkov v reumatológii v spolupráci s Lekárskou fakultou Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Akademická maliarka Ivica Krošláková študovala u Jána Mudrocha v ateliéri komornej maľby Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Akadémii výtvarného umenia u profesora Karla Součka v Prahe, a tiež Akadémii výtvarného umenia vo Viedni u prof. Sergia Pausera na oddelení abstraktnej maľby. Postgraduálne štúdium absolvovala na oddelení scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1992 sa pravidelne zúčastňuje Salon d´Automne v Paríži. Za svoju tvorbu vo Francúzsku získala desiatky ocenení, na Slovensku jej bola udelená Cena Martina Benku. Kým na začiatku v jej tvorbe prevláda maľba, neskôr sa začína venovať kombinovaným technikám, pridáva textil a papier, a postupne experimentuje s rôznymi druhmi materiálu, jeho vrstvením a zakomponovaním do asambláže s maľbou, kresbou, či fotografiou.

 


V článku boli použité údaje z: Katalóg Ivica Krošláková – Nestratené v čase 2004 –2014, Bratislava, upr., foto: I. Krošláková, NÚRCH