Konferencia k projektu CEMBAM

Konferencia Národného ústavu reumatických chorôb a partnerov k projektu CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, ITMS 2014+: 313011V358 sa konala v utorok 27. septembra v hoteli Park v Piešťanoch. Venovala sa zhodnoteniu výsledkov doterajšieho výskumu a novinkám v oblasti regeneratívnej medicíny. Účastníci ocenili najmä profesionalitu prezentovaných výsledkov, ako aj  bezproblémový priebeh konferencie.

 

Na úvod privítal prítomných riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) MUDr. Milan Derco. Krátke zhrnutie projektu predniesol odborný garant doc. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU. Nasledovali prezentácie  zahraničných expertov – univ. prof. Dr.med. Nilsa Hammera (A) z univerzity Med Uni  v Grazi a profesora Dr. Giorga Fassinu, Ph.D (I), riaditeľ spoločnosti Xeptagen. Po otázkach z pléna podujatie pokračovalo podľa programu.

Konferencie k projektu CEMBAM sa zúčastnilo spolu viac ako 80 účastníkov a pozvaných hostí. Spolu šestnásť odborných prezentácií predniesli výskumné tímy NÚRCH-U a partnerov: MEDICAL VISION, REGENMED spol. s. r. o., PANARA a. s., DB Biotech, a. s. a Technickej univerzity v Košiciach. Jedinou online prezentujúcou bola RNDr. Marcela Lauková, PhD., ktorá pôsobí v USA. Účastníci podujatia vyjadrili svoju spokojnosť s profesionalitou prednesených prezentácií a organizátorom poďakovali za hladký priebeh.

Projekt „Projekt „CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ (akronym CEMBAM), kód ITMS2014+: 313011V358, je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Podujatie mimo EŠIF podporili: Národný ústav reumatických chorôb a Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu.

 

 

Fotogaléria z podujatia je dostupná na: https://www.nurch.sk/aktuality-detail/ucastnici-konferencie-cembam-ocenili-profesionalitu-prezentacii

 

Videozáznamy z podujatia:

 

Aktuálny stav projektu CEMBAM, ciele a perspektívy

 

Prezentácie:

 

Separation and characterization of somatic stem cells and their derivates

 

Urine-derived Multipotent Stem Cells: Their Biology and Role in Regenerative Medicine

 

Rheumatoid Synovial Fluid Enhances the Immunomodulatory Properties of Urine-derived Stem Cells

 

Cardiac telocytes as principal interstitial cells for myocardial reparation and regeneration after infarction

 

Mesenchymal Stromal Cell-Conditioned Media and Their Implication for Bone and Cartilage Regeneration

 

Computational predictions of interaction energy between the protein integrin αIIβ3 and the peptides and simplified models of polymeric surfaces

 

Decelularization of the human urethra for TE and RM

 

Surface modification of polymers for medical applications

 

3D printed personalized implantology and tissue substitues

 

Overview of hurdles in therapy with regulatory T cells

 

Design and preparation of antibodies against selected pro-inflammatory chemokines CXCL-9 and CXCL-10

 

Design research and preparation of antibodies against selected C complement proteins: C3-d and C4-d. Results of IHC testing