Účastníci konferencie CEMBAM ocenili profesionalitu prezentácií

blog-post-image
4.10.2022

Konferencia Národného ústavu reumatických chorôb a partnerov k projektu CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, ITMS 2014+: 313011V358, ktorá sa konala v utorok 27. septembra v hoteli Park v Piešťanoch sa venovala zhodnoteniu výsledkov doterajšieho výskumu a novinkám v oblasti regeneratívnej medicíny. Účastníci ocenili najmä profesionalitu prezentovaných výsledkov, ako aj  bezproblémový priebeh konferencie.

Na úvod privítal prítomných riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) MUDr. Milan Derco. Krátke zhrnutie projektu predniesol odborný garant doc. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU. Nasledovali prezentácie  zahraničných expertov – univ. prof. Dr.med. Nilsa Hammera (A) z univerzity Med Uni  v Grazi a profesora Dr. Giorga Fassinu, Ph.D (I), riaditeľ spoločnosti Xeptagen. Po otázkach z pléna podujatie pokračovalo podľa programu.

Konferencie k projektu CEMBAM sa zúčastnilo spolu viac ako 80 účastníkov a pozvaných hostí. Spolu šestnásť odborných prezentácií predniesli výskumné tímy NÚRCH-U a partnerov: MEDICAL VISION, REGENMED spol. s. r. o., PANARA a. s., DB Biotech, a. s. a Technickej univerzity v Košiciach. Jedinou online prezentujúcou bola RNDr. Marcela Lauková, PhD., ktorá pôsobí v USA. Účastníci podujatia vyjadrili svoju spokojnosť s profesionalitou prednesených prezentácií a organizátorom poďakovali za hladký priebeh.

Projekt „Projekt „CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ (akronym CEMBAM), kód ITMS2014+: 313011V358, je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Podujatie mimo EŠIF podporili: Národný ústav reumatických chorôb a Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu.

Prinášame fotogalériu z podujatia.

Live stream a video z konferencie:

https://www.facebook.com/nurch.sk/videos/804486904226721

Ďalšie videozáznamy a informácie nájdete tu:

https://www.nurch.sk/stranka/konferencia-k-projektu-cembam