Vážení pacienti, vážení návštevníci,


Z dôvodu prijatých protiepidemických opatrení platí od 1.8.2020 ZÁKAZ NÁVŠTEV hospitalizovaných pacientov v NÚRCH.

Pre ostatných je vstup do budovy povolený iba s prekrytými dýchacími cestami (nos, ústa).
Zároveň Vás žiadame, aby ste nevstupovali do areálu NÚRCH, ak máte príznaky infekcie dýchacích ciest.

V rámci minimalizovania šírenia kvapôčkových respiračných ochorení je potrebné obmedziť doprovod pacienta pri ambulantnom vyšetrení na 1 osobu v nevyhnutných prípadoch.

Pacienti s akútnym infekčným ochorením nebudú hospitalizovaní.


Za pochopenie ďakujeme.

Informácia pre pacientov na biologickej liečbe v súvislosti s epidémiou koronavírusu (COVID-19)


Upozornenie o zmene času objednávania na osteologické vyšetrenie.
Čas vyhradený na objednávanie pacientov na osteologické vyšetrenie je medzi 12:30 a 14:30.


Plánujete vyšetrenie?

Pošlite nám žiadosť o vyšetrenie online.

Pre pacientov

Všetko o reumatických ochoreniach, informácie a kontakty ambulancií NÚRCH a rehabilitačného oddelenia, hospitalizácia pacientov, cenník služieb a všetky dôležité informácie pre pacientov.

Veda a výskum

Biomedicínsky výskum. Klinika reumatológie Lekárskej fakulty SZU. Slovenská reumatologiscká spoločnosť. Publikácie. Lekárska knižnica.
Časopis Reumatológia.

Pre lekárov

Žiadosti o predvolanie do NÚRCH. Žiadosti na vyšetrenie. Protokoly pre liečbu. Liečebné metódy. Laboratórna diagnostika. Prístrojová diagnostika. Register pacientov. Reumochirurgia.

NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB

Špecializovaná ústavná liečba všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania.

Ambulantná starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska.

Konziliárna činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska.

Výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ).

Vypracovávanie a  zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe.

Postgraduálna výučba reumatológie (SZU).

Pregraduálna výučba reumatológie na vysokých školách.

Výchova vedeckých pracovníkov.

Spektrum diagnóz

Reumatoidná artritída, systémové autoimunitné choroby, psoriatická artritída, osteoartróza, osteoporóza, metabolické artropatie, pediatrická reumatológia.

Hospitalizácia pacientov

Ústavná starostlivosť pacientom so závažnými, predovšetkým zápalovými  reumatickými chorobami. Hospitalizovaní sú i pacienti so zápalovými reumatickými chorobami po reumoortopedických  operáciách.

Rehabilitačné oddelenie

Komplexná pohybová a fyzikálna liečba pacientom prevažne so zápalovými reumatickými chorobami. Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej liečby hospitalizovaných pacientov.

Ambulancie NÚRCH

4 reumatologické ambulancie, vrátane reumatologickej ambulancie pre deti a dorast.

Ortopedická ambulancia.

Interná ambulancia.

Ambulancia FBRL (fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie).

Osteologická ambulancia v rámci Osteocentra.