Dočasným medicínskym námestníkom NÚRCH-u sa stala MUDr. Vanda Mlynáriková, PhD.

blog-post-image
6.2.2023

Riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb MUDr. Milan Derco od 1. februára 2023 dočasne poveril funkciou medicínskeho námestníka MUDr. Vandu Mlynárikovú. Úsek medicínskeho námestníka, ktorý ustanovila nová organizačná štruktúra ústavu, schválená Ministerstvom zdravotníctva SR v septembri minulého roku, doteraz nemal svojho šéfa a jeho úlohy vykonával štatutár. MUDr. Mlynáriková pracuje v NÚRCH-u ako vedúci lekár reumatologickej ambulancie a reumatológ.

MUDr. Vanda Mlynáriková, PhD.