Vybrané informácie o NÚRCH-u nájdete u nás aj v tlačenej podobe

blog-post-image
15.2.2023

Národný ústav reumatických chorôb koncom roka pripravil na vydanie prvú stručnú tlačenú brožúru o histórii a súčasnosti ústavu. Nachádzajú sa v nej vybrané texty a fotografie z internetovej stránky, ale aj praktické rady. Ďalej sú tu informácie o investíciách, ktoré sa už podarilo uskutočniť, ktoré sa práve realizujú alebo pripravujú, a tiež o vedecko-výskumných projektoch, na ktorých sa NÚRCH podieľa. Ide zatiaľ o prvé (skúšobné) číslo občasníka len pre pacientov a návštevníkov ústavu. Viac ako 20-stranový bulletin je k dispozícii v čakárňach ambulancií, vo foyeri alebo na recepcii ústavu.

Pdf verziu na prelistovanie nájdete tu.

"Publikácia vznikla aj vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekty Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu, kód ITMS2014: 313011W410, CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, kód ITMS2014+: 313011V358, Pokročilé bioaktívne hydrogélové materiály pre regeneratívnu medicínu, kód ITMS2014+: 313011AFG5 a Pokročilé bioaktívne hydrogélové materiály pre regeneratívnu medicínu, kód ITMS2014+: 313011BWL6, spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja."

V tlačenej podobe sú tiež k dispozícii Cvičenia na zlepšenie držania tela. Brožúrku s cvikmi dostanú pacienti na oddelení FBLR.